project-image

Guru dan Tenaga Kependidikan

 • Nama :

  Usman, S.Pd I

 • NIP :

 • NUPTK :

  3246755657130093

 • Jenis Kelamin :

  Lakii-laki

 • Tanggal Lahir :

  1977-09-14

 • Status :

  Guru Honor Sekolah

 • PTK :

  Guru PAI